40 cán bộ y tế tại Quảng Bình tiếp tục vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch

Các bác sỹ cho biết, vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch là mệnh lệnh từ trái tim. Ảnh: Lê Phi Long
Các bác sỹ cho biết, vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch là mệnh lệnh từ trái tim. Ảnh: Lê Phi Long
Các bác sỹ cho biết, vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch là mệnh lệnh từ trái tim. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top