Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CÔNG TRÌNH SAI PHẠM TRÊN NÚI SƠN TRÀ (ĐÀ NẴNG):

40 biệt thự chưa có giấy phép đã xây dựng