4 tàu cá ngư dân Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy trong đêm

4 tàu cá ngư dân Quảng Ngãi bốc cháy trong đêm. Ảnh: C.Chinh
4 tàu cá ngư dân Quảng Ngãi bốc cháy trong đêm. Ảnh: C.Chinh