4 người Trung Quốc vượt biên: Không có tiền trả phí cách ly phòng COVID-19

3/4 người Trung Quốc vượt biên bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, đưa đi cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh: CA cung cấp.
3/4 người Trung Quốc vượt biên bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, đưa đi cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh: CA cung cấp.
3/4 người Trung Quốc vượt biên bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, đưa đi cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top