4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khai gì khi bị giữ?

4 người Trung Quốc trên xe khách cùng tài xế được kiểm tra sức khỏe.
4 người Trung Quốc trên xe khách cùng tài xế được kiểm tra sức khỏe.
4 người Trung Quốc trên xe khách cùng tài xế được kiểm tra sức khỏe.
Lên top