4 ngày mới đưa hết du khách rời Đà Nẵng

Theo Cục Hàng không Việt Nam phải 4 ngày mới đưa hết du khách rời Đà Nẵng. Ảnh minh họa ĐT
Theo Cục Hàng không Việt Nam phải 4 ngày mới đưa hết du khách rời Đà Nẵng. Ảnh minh họa ĐT
Theo Cục Hàng không Việt Nam phải 4 ngày mới đưa hết du khách rời Đà Nẵng. Ảnh minh họa ĐT
Lên top