4 năm không thu hồi được dự án vi phạm chiếm giữ “đất vàng”

Dự án tòa nhà hội chợ triển lãm dịch vụ trung tâm bỏ không nhiều năm khiến bộ mặt đô thị TP Thái Nguyên thêm nhếch nhác. Ảnh: NTN
Dự án tòa nhà hội chợ triển lãm dịch vụ trung tâm bỏ không nhiều năm khiến bộ mặt đô thị TP Thái Nguyên thêm nhếch nhác. Ảnh: NTN
Dự án tòa nhà hội chợ triển lãm dịch vụ trung tâm bỏ không nhiều năm khiến bộ mặt đô thị TP Thái Nguyên thêm nhếch nhác. Ảnh: NTN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM