4 hiệp hội đề nghị Chính phủ hỗ trợ nhập vaccine: Tiến trình nhập đến đâu?

4 hiệp hội đề nghị Chính phủ hỗ trợ nhập vaccine để tiêm cho người lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
4 hiệp hội đề nghị Chính phủ hỗ trợ nhập vaccine để tiêm cho người lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
4 hiệp hội đề nghị Chính phủ hỗ trợ nhập vaccine để tiêm cho người lao động. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top