4 F0 từng đến chơi, Công viên Cầu Giấy tạm đóng cửa

4 ca dương tính từng đến chơi, tạm đóng cửa và dừng hoạt động công viên Cầu Giấy. Ảnh: Phạm Đông
4 ca dương tính từng đến chơi, tạm đóng cửa và dừng hoạt động công viên Cầu Giấy. Ảnh: Phạm Đông
4 ca dương tính từng đến chơi, tạm đóng cửa và dừng hoạt động công viên Cầu Giấy. Ảnh: Phạm Đông
Lên top