4 công dân Nhật và gần 30 người họ nhà gái ở Hạ Long âm tính với COVID-19

Kiểm tra thân nhiệt những người vừa từ nước ngoài về trước khi đưa vào khu cách ly của Trường quân sự tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Văn Đảm
Kiểm tra thân nhiệt những người vừa từ nước ngoài về trước khi đưa vào khu cách ly của Trường quân sự tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Văn Đảm
Kiểm tra thân nhiệt những người vừa từ nước ngoài về trước khi đưa vào khu cách ly của Trường quân sự tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Văn Đảm
Lên top