4 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Quảng Nam có lịch trình phức tạp

Phong tỏa chợ Vườn Lài nơi bệnh nhân 841, 859. Ảnh: Thanh Chung
Phong tỏa chợ Vườn Lài nơi bệnh nhân 841, 859. Ảnh: Thanh Chung
Phong tỏa chợ Vườn Lài nơi bệnh nhân 841, 859. Ảnh: Thanh Chung
Lên top