4 ca mắc COVID-19 mới ở Quảng Nam, 3 ca là người thân trong một gia đình

Khối phố An Hội nơi có thêm 3 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong hôm nay. Ảnh: Thanh Chung
Khối phố An Hội nơi có thêm 3 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong hôm nay. Ảnh: Thanh Chung
Khối phố An Hội nơi có thêm 3 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong hôm nay. Ảnh: Thanh Chung
Lên top