4 ca mắc COVID-19 mới, Hải Dương cách ly y tế thêm 4 cụm dân cư

4 cụm dân cư tại Hải Dương thực hiện cách ly y tế 28 ngày. Ảnh haiduong.gov.vn
4 cụm dân cư tại Hải Dương thực hiện cách ly y tế 28 ngày. Ảnh haiduong.gov.vn
4 cụm dân cư tại Hải Dương thực hiện cách ly y tế 28 ngày. Ảnh haiduong.gov.vn
Lên top