4 anh em bỗng mồ côi sau sạt lở Trà Leng

Em Hồ Thị Điệp cùng 3 anh em. Ảnh: Thanh Chung
Em Hồ Thị Điệp cùng 3 anh em. Ảnh: Thanh Chung
Em Hồ Thị Điệp cùng 3 anh em. Ảnh: Thanh Chung
Lên top