39 chốt kiểm soát quanh "vùng đỏ" của Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ

39 chốt kiểm soát quanh "vùng đỏ" được Công an Hà Nội triển khai từ ngày 4.9 đến nay đã được dỡ bỏ.
39 chốt kiểm soát quanh "vùng đỏ" được Công an Hà Nội triển khai từ ngày 4.9 đến nay đã được dỡ bỏ.
39 chốt kiểm soát quanh "vùng đỏ" được Công an Hà Nội triển khai từ ngày 4.9 đến nay đã được dỡ bỏ.
Lên top