38 đường ghi sai tên nhân vật lịch sử ở TPHCM

Đường Lê Thánh Tôn nếu viết đúng thì phải là Lê Thánh Tông.  Ảnh Minh Quân
Đường Lê Thánh Tôn nếu viết đúng thì phải là Lê Thánh Tông. Ảnh Minh Quân
Đường Lê Thánh Tôn nếu viết đúng thì phải là Lê Thánh Tông. Ảnh Minh Quân
Lên top