37/56 ứng viên GS, PGS ngành Y - Dược bị tố gian dối

Hiện Hội đồng GS Nhà nước đang rà soát những hồ sơ của ứng viên bị tố có gian dối. Ảnh: Đặng Chung
Hiện Hội đồng GS Nhà nước đang rà soát những hồ sơ của ứng viên bị tố có gian dối. Ảnh: Đặng Chung
Hiện Hội đồng GS Nhà nước đang rà soát những hồ sơ của ứng viên bị tố có gian dối. Ảnh: Đặng Chung
Lên top