37 du khách Trung Quốc nhập viện sau khi ăn buffet

Khách Trung Quốc đến du lịch ở Nha Trang, Khánh Hòa.
Khách Trung Quốc đến du lịch ở Nha Trang, Khánh Hòa.
Khách Trung Quốc đến du lịch ở Nha Trang, Khánh Hòa.
Lên top