35 nam nữ tụ tập trong quán karaoke ở Quảng Trị để sử dụng ma túy

Nhóm thanh niên trong quán karaoke Kim Liên tụ tập, sử dụng ma túy. Ảnh: Trần Khôi.
Nhóm thanh niên trong quán karaoke Kim Liên tụ tập, sử dụng ma túy. Ảnh: Trần Khôi.
Nhóm thanh niên trong quán karaoke Kim Liên tụ tập, sử dụng ma túy. Ảnh: Trần Khôi.
Lên top