35 năm hỏi chuyện người Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải phỏng vấn bà Lady Borton. Ảnh: NVCC
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải phỏng vấn bà Lady Borton. Ảnh: NVCC
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải phỏng vấn bà Lady Borton. Ảnh: NVCC
Lên top