35 cán bộ y tế Tuyên Quang lên đường hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh chống dịch

Lên top