Thực hiện Nghị định về chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác:

34,3 triệu lượt cuộc gọi giả mạo đã bị ngăn chặn

Tin nhắn rác, cuộc gọi rác đã giảm phần nào nhưng chưa triệt để. Ảnh: LN
Tin nhắn rác, cuộc gọi rác đã giảm phần nào nhưng chưa triệt để. Ảnh: LN
Tin nhắn rác, cuộc gọi rác đã giảm phần nào nhưng chưa triệt để. Ảnh: LN
Lên top