338 tấn cá bè chết trên sông La Ngà: Truy các nguồn xả thải ra hồ Trị An

Người dân bị thiệt hại nặng vì cá chết
Người dân bị thiệt hại nặng vì cá chết
Người dân bị thiệt hại nặng vì cá chết

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top