335 công dân Việt Nam từ Úc trở về kết thúc cách ly tập trung

Cách ly tập trung phòng chống COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Cách ly tập trung phòng chống COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Cách ly tập trung phòng chống COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Lên top