335 công dân từ Úc trở về cách ly ở Đồng Nai âm tính với SARS-CoV-2

Đồng Nai tổ chức nhiều đợt tiếp nhận công dân về cách ly tập trung. Ảnh: Anh Vũ
Đồng Nai tổ chức nhiều đợt tiếp nhận công dân về cách ly tập trung. Ảnh: Anh Vũ
Đồng Nai tổ chức nhiều đợt tiếp nhận công dân về cách ly tập trung. Ảnh: Anh Vũ
Lên top