33 y bác sĩ Hải Phòng chi viện cho Đà Nẵng: Chúng tôi đã sẵn sàng

33 bác sĩ, điều dưỡng lên đường chi viện cho Đà Nẵng chống dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
33 bác sĩ, điều dưỡng lên đường chi viện cho Đà Nẵng chống dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
33 bác sĩ, điều dưỡng lên đường chi viện cho Đà Nẵng chống dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lên top