33 địa điểm phong tỏa liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM

33 địa điểm phong tỏa liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Nhàn Vũ
33 địa điểm phong tỏa liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Nhàn Vũ
33 địa điểm phong tỏa liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM. Ảnh: Nhàn Vũ
Lên top