329 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc được cách ly tại Đồng Nai

Cách ly 329 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc. Ảnh: Anh Vũ
Cách ly 329 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc. Ảnh: Anh Vũ
Cách ly 329 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc. Ảnh: Anh Vũ
Lên top