327 người Việt từ Úc về được cách ly tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

327 công dân Việt Nam từ Úc về đã được đưa đi cách ly tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh Giang Ngọc Nhị
327 công dân Việt Nam từ Úc về đã được đưa đi cách ly tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh Giang Ngọc Nhị
327 công dân Việt Nam từ Úc về đã được đưa đi cách ly tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh Giang Ngọc Nhị
Lên top