324 người từ Canada về cách ly ở Quảng Nam âm tính với SARS-CoV-2

Khu cách ly Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân 5. Ảnh: Thanh Chung
Khu cách ly Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân 5. Ảnh: Thanh Chung
Khu cách ly Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân 5. Ảnh: Thanh Chung
Lên top