320 người Việt Nam từ nước Anh trở về cách ly ở Đồng Nai đều âm tính

Đưa 320 người Việt Nam từ nước Anh trở về, cách ly tại Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Đưa 320 người Việt Nam từ nước Anh trở về, cách ly tại Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Đưa 320 người Việt Nam từ nước Anh trở về, cách ly tại Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Lên top