320 người từ nước Anh trở về đều âm tính, kết thúc thời gian cách ly

320 người Việt Nam từ nước Anh trở về cách ly ở Đồng Nai đều âm tính. Ảnh: Minh Châu
320 người Việt Nam từ nước Anh trở về cách ly ở Đồng Nai đều âm tính. Ảnh: Minh Châu
320 người Việt Nam từ nước Anh trở về cách ly ở Đồng Nai đều âm tính. Ảnh: Minh Châu
Lên top