3/18 hộ tự nguyện tháo dỡ phần vi phạm thuộc đất rừng Sóc Sơn: Chúng tôi nhận thấy mình nên làm

Một công trình xây dựng tại Minh Phú. Ảnh Soha.
Một công trình xây dựng tại Minh Phú. Ảnh Soha.
Một công trình xây dựng tại Minh Phú. Ảnh Soha.
Lên top