3/18 hộ tự nguyện tháo dỡ phần vi phạm thuộc đất rừng Sóc Sơn: Chúng tôi nhận thấy mình nên làm

Một công trình xây dựng tại Minh Phú. Ảnh Soha.
Một công trình xây dựng tại Minh Phú. Ảnh Soha.