3/17 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia sống ở Việt Nam

Các quán quân Đường lên đỉnh Olympia đều chọn con đường du học
Các quán quân Đường lên đỉnh Olympia đều chọn con đường du học