30.4 - 1.5: Công an TP.Hà Nội vẫn làm căn cước công dân gắn chíp

Công an huyện Thạch Thất làm căn cước công dân điện tử cho người dân. Ảnh: CAHN
Công an huyện Thạch Thất làm căn cước công dân điện tử cho người dân. Ảnh: CAHN
Công an huyện Thạch Thất làm căn cước công dân điện tử cho người dân. Ảnh: CAHN
Lên top