30.000 người dân Phú Yên "chạy" bão số 6 Nakri

Người dân vùng ven biển tỉnh Phú Yên hối hả kéo tàu, thuyền, thúng lên bờ tránh bão số 6 (bão Nakri) sắp đổ bộ. Ảnh: X.T
Người dân vùng ven biển tỉnh Phú Yên hối hả kéo tàu, thuyền, thúng lên bờ tránh bão số 6 (bão Nakri) sắp đổ bộ. Ảnh: X.T
Người dân vùng ven biển tỉnh Phú Yên hối hả kéo tàu, thuyền, thúng lên bờ tránh bão số 6 (bão Nakri) sắp đổ bộ. Ảnh: X.T
Lên top