3.000 dân Cù Lao Chàm thiếu nước sinh hoạt

Lên top