300 người thiệt mạng/năm vì rủi ro thiên tai: Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai chưa sát thực tiễn

Một hộ dân ở xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) phải di chuyển chỗ ở để tránh lũ. Ảnh: VIỆT HÙNG
Một hộ dân ở xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) phải di chuyển chỗ ở để tránh lũ. Ảnh: VIỆT HÙNG
Một hộ dân ở xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) phải di chuyển chỗ ở để tránh lũ. Ảnh: VIỆT HÙNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top