300 bác sĩ túc trực tổng đài 1022, chăm sóc sức khoẻ người dân về COVID-19

Tổng đài 1022 Hà Nội tiếp nhận hơn 2.000 cuộc gọi trong 5 ngày.
Tổng đài 1022 Hà Nội tiếp nhận hơn 2.000 cuộc gọi trong 5 ngày.
Tổng đài 1022 Hà Nội tiếp nhận hơn 2.000 cuộc gọi trong 5 ngày.
Lên top