30 tấn rau củ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ Bà Rịa-Vũng Tàu trong lúc giãn cách

Hai chuyến xe chở 30 tấn rau củ tỉnh Lâm Đồng ủng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung ở TTTM Bà Rịa để phân phát cho các địa phương. Ảnh: T.A
Hai chuyến xe chở 30 tấn rau củ tỉnh Lâm Đồng ủng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung ở TTTM Bà Rịa để phân phát cho các địa phương. Ảnh: T.A
Hai chuyến xe chở 30 tấn rau củ tỉnh Lâm Đồng ủng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung ở TTTM Bà Rịa để phân phát cho các địa phương. Ảnh: T.A
Lên top