30 người nhậu trong khu cách ly: Tổng mức phạt 800 ngàn đồng 

Các đối tượng ăn nhậu trong khu cách ly liên quan đến COVID-19. Ảnh chụp màn hình.
Các đối tượng ăn nhậu trong khu cách ly liên quan đến COVID-19. Ảnh chụp màn hình.
Các đối tượng ăn nhậu trong khu cách ly liên quan đến COVID-19. Ảnh chụp màn hình.
Lên top