30 bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Ninh đủ tiêu chuẩn ra viện

Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện số 2, Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện số 2, Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện số 2, Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top