3 xe khách dàn hàng ngang trên cao tốc: Chuyển hình ảnh cho CSGT xem xét xử lý