3 tỉnh xin hỗ trợ khẩn cấp thiệt hại do bão số 6, áp thấp nhiệt đới

Lên top