3 thuyền viên tàu chở mật mía thiệt mạng do ngạt khí