3 thuyền gặp nạn, 2 cha con mất tích

Một góc biển Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn minh họa.
Một góc biển Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn minh họa.
Một góc biển Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn minh họa.
Lên top