3 sở của Quảng Ninh họp tổng kết năm chung để tiết kiệm thời gian, chi phí

3 sở của Quảng Ninh lần đầu tiên họp tổng kết chung nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian, sáng 21.12.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng
3 sở của Quảng Ninh lần đầu tiên họp tổng kết chung nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian, sáng 21.12.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng
3 sở của Quảng Ninh lần đầu tiên họp tổng kết chung nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian, sáng 21.12.2020. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top