3 quận huyện TPHCM tăng cấp độ dịch, xuất hiện quận “vùng cam”

Người dân vui chơi ở trung tâm TPHCM ngày cuối tuần.  Ảnh: Thanh Vũ
Người dân vui chơi ở trung tâm TPHCM ngày cuối tuần. Ảnh: Thanh Vũ
Người dân vui chơi ở trung tâm TPHCM ngày cuối tuần. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top