3 quận huyện ở TPHCM tăng cấp độ dịch

Tối ngày 26.11, một số cửa hàng ở TPHCM đông khách và không đảm bảo được khoảng cách an toàn phòng chống dịch COVID-19.  Ảnh: Thanh Chân
Tối ngày 26.11, một số cửa hàng ở TPHCM đông khách và không đảm bảo được khoảng cách an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chân
Tối ngày 26.11, một số cửa hàng ở TPHCM đông khách và không đảm bảo được khoảng cách an toàn phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chân
Lên top