3 nữ sinh lớp 6 rủ nhau đi tắm bị chết đuối

Hiện trường nơi 3 học sinh chết đuối thương tâm được vớt lên ở xã Yên Hồ. Ảnh: TT.
Hiện trường nơi 3 học sinh chết đuối thương tâm được vớt lên ở xã Yên Hồ. Ảnh: TT.
Hiện trường nơi 3 học sinh chết đuối thương tâm được vớt lên ở xã Yên Hồ. Ảnh: TT.
Lên top